Privacitat


Als efectes del previst en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, TORELLÓ GESTSOFT INFORMÀTICA S.L. informa l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat pel TORELLÓ GESTSOFT INFORMÀTICA S.L. sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió en relació amb els sol·licitants d'informació que han accedit a través dels formularis electrònics d'aquest Website o per mitjà de missatges de correu electrònic.

Finalitat
Les dades que vostè facilita a TORELLÓ GESTSOFT INFORMÀTICA S.L. tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud, facilitar-li la informació i/o serveis que sol·liciti.

Consentiment de l'usuari
L'ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d'un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació esmentats. Les dades no seran cedides a tercers.

Dret d'accés
Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. Per a la seva major comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats adreçant-se a la següent adreça de correu electrònic info@gestsoft.cat. La pàgina web no utilitza tècniques de "Spaming". GESTSOFT tan sols tractarà la informació que l'usuari ens comuniqui per mitjà de correu electrònic.

Seguretat
TORELLÓ GESTSOFT INFORMÀTICA S.L. manté els nivells de seguretat de protecció de dades segons el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti a TORELLÓ GESTSOFT INFORMÀTICA S.L , sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Pel que fa a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic.

info@gestsoft.cat